Voor tandartsen

doctor-1149149_1920

Tandarts kan een belangrijke rol spelen in de herkenning van hoofdpijn en kaakgewichtsklachten.


De relatie tussen hoofdpijn en overbelasting van het kauw stelsel is nog altijd een onderbelicht gebied. En juist in het belang van de patiënt zou u er als tandarts goed aan doen een functieonderzoek van het kauwstelsel te laten plaatsvinden. Ervaring van de laatste jaren leert ons dat de patiënt hier meer over wil weten. De kennis en adviesfunctie van de tandarts en de mondhygiënist speelt hierin een belangrijke rol. Een goede analyse begint bij een juiste diagnose van veel voorkomende klachten rondom hoofdpijn- en kaakgewrichtsklachten.

Onderzoek in belang van uw patiënt


Functies als kauwen, slikken en spreken maken een belangrijk deel uit van onze dagelijkse noodzakelijke activiteiten. De kauwfunctie wordt in belangrijke mate bepaald door een fijne coördinatie en sturing van het centrale zenuwstelsel (CZS). Emotionele spanning of stress is vaak een belangrijke factor die overmatig sterke en herhaalde spiercontracties kan veroorzaken. Pijn en vermoeidheid in de kauwspieren, maar ook hoofdpijn zijn dan de bekendste symptomen als gevolg van deze overbelasting. Vooral temporale hoofdpijnen, maar ook oorpijnklachten worden frequent over het hoofd gezien als symptomen van een overbelast kauw stelsel.

Goed beeld van de klachten


De behandeling van kaakgewrichtspatiënten wordt in de algemene praktijk vaak als complex en tijdrovend gezien. Maar iedere patiënt heeft voor zijn eigen welzijn baat bij een dergelijk onderzoek. De tandarts en de mondhygiënist zijn de aangewezen personen om alert te zijn op deze pijnklachten.

Een korte vragenlijst, een inspectie van de onderkaak bewegingen en enkele functietests kunnen al een behoorlijk beeld van de klacht geven. Een aanvullend onderzoek kan de diagnose verder aanscherpen.Naast de verzorging van de harde en de zachte weefsels van de mondholte vervult u als tandarts ook een belangrijke rol in de herkenning en de behandeling van hoofdpijn en kaakgewrichstklachten.

Specifieke klachten van het kauwstelsel, hoofdpijn en nekklachten kunnen ook op een eenvoudige en vlotte wijze aan de patiënt verduidelijkt worden middels het tandheelkundige en orthopedisch instructiemodel van Biomecmodels. Het op ware grootte vervaardigde instructiemodel stelt u in staat een heldere en duidelijke uitleg te geven over complexe situaties in het hoofd-,hals- en nekgebied.

Meekijk dagen voor tandartsen


Voor veel tandartsen en mondhygiënisten is de relatie tussen hoofdpijn en overbelasting van het kauwstelsel nog altijd een onderbelicht gebied. In het belang van de patiënt nodigen wij u daarom als tandarts en mondhygiëniste uit om inzage te krijgen in de behandeling van hoofdpijn en kaakgewrichtsklachten. Tijdens het bezoek kan er in het belang van de patiënt gevraagd worden of er mogelijk klachten zijn rond het kauwstelsel en gewezen worden op de mogelijkheid van preventief onderzoek. Uit ervaring weten we dat de patiënt een dergelijk onderzoek zeker op prijs stelt. Regelmatig stellen wij onze praktijk open om mee te kijken in onze praktijk naar de behandeling van hoofdpijn- en kaakgewrichtsklachten. Ook laten wij u zien hoe specifieke klachten van het kauwstelsel, hoofdpijn en nekklachten op een eenvoudige en vlotte wijze aan de patiënt verduidelijkt worden middels het tandheelkundige en orthopedisch instructiemodel van BiomecModels.

pexels-photo-305568

Aanmelden meekijk dagen


Regelmatig stellen wij onze praktijk open om mee te kijken in onze praktijk naar de behandeling van hoofdpijn- en kaakgewrichtklachten. Ook laten wij u zien hoe specifieke klachten van het kauwstelsel, hoofdpijn en nekklachten op een eenvoudige en vlotte wijze aan de patiënt verduidelijkt worden middels het tandheelkundige en orthopedisch instructiemodel van Biomecmodels.

    front

    BiomecModels


    In 1985 ontwierp dr. Hesse een uniek dento-orthopedisch instructiemodel. Dit hoogwaardige en technisch vernuftige model stelt de clinicus in staat patiënten op een heldere en eenvoudige wijze complexe situaties in het hoofd- en halsgebied uit te leggen.

    Het model is in de loop der jaren technisch verbeterd en van enige extra functies voorzien. Zo kunnen orthodontisten, kaakchirurgen, tandarts-gnathologen, tandarts-implantologen en orofaciaal-fysiotherapeuten diagnostiek en behandelplanning eenvoudig toelichten.