De praktijk

Voor patiënten

Voor als u een specialist nodig heeft

Iedere dag behandelen we onze patiënten met de grootste zorg. Voor hen doen we het. We willen hen snel en professioneel verlossen van hun klachten. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten kan de behandeling binnen de praktijk plaatsvinden. Het is ook mogelijk dat een externe specialist wordt geraadpleegd.

Bent u een patiënt?

Voor verwijzers

Voor als uw patiënt een specialist nodig heeft

Patiënten kunnen tegenwoordig zonder verwijzing de fysiotherapeut bezoeken. Het wordt echter op prijs gesteld wanneer de patiënt met een gerichte vraagstelling van de arts, tandarts of fysiotherapeut komt. Op deze wijze kan niet alleen een optimaal patiëntendossier worden bijgehouden, maar is ook direct overleg mogelijk bij spoedeisende hulp. Na iedere intake en onderzoek volgt een verslag aan de verwijzer met daarin de werkdiagnose en het behandelplan vermeld.

Bent u een verwijzer?

Ruim 35 jaar ervaring

In de afgelopen 35 jaren is een groot netwerk ontstaan van samenwerkende specialismen zoals kaakchirurgen, KNO-artsen, neurologen, orthopeden, orthodontisten en gespecialiseerde tandartsen (gnathologen). Huisartsen en de tandartsen behoren ook tot de vaste groep verwijzers. Een groot deel van de pijnklachten zoals bij kaakblokkades en -luxaties verdienen acute zorg. Omdat lange wachttijden een aanzienlijke vertraging in het herstel of zelfs permanente klachten kunnen veroorzaken is vlotte en adequate zorg noodzakelijk.

Blackmagic-Production-Camera-4K_2016-06-11_1205_C0018_000248
Geen wachtlijsten, vlotte hulp

Er zijn geen wachtlijsten en kunt u dus snel worden geholpen. De behandelingen vinden plaats in Amsterdam in het Sport Medisch Centrum te Olympiaplein 74-A

Samenwerking

Ons centrum onderhoudt intensieve contacten met de meeste ziekenhuizen en Centra voor Bijzondere Tandheelkunde in de regio groot Amsterdam en de Randstad. Sinds 1982 is dr. Hesse nauw betrokken bij de multi-disciplinaire spreekuren voor kaakgewrichtsklachten van het VUMC en het AMC.

Eerste zorgcentrum

De praktijk voor Hoofdpijn-, Nek- en Kaakgewrichtsklachten is in 1982 door mij opgericht. Deze praktijk was het eerste Zorgcentrum in Nederland, maar ook in Europa voor specialistische hulp aan patiënten met pijn en functiestoornissen in het hoofd-, hals- en nekgebied.

Wilt u een afspraak inplannen?

Dr. Jules Hesse

Opleiding en Ervaring

In 1982 rondde ik mijn opleiding fysiotherapie in Amsterdam af met de cum laude scriptie “Het disfunctie syndroom van het kauwstelsel”. Van 1982 tot 2000 was ik staflid aan de Subfaculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam; tegenwoordig ACTA genaamd. In 1997 werd ik ook staflid van de afdeling Kaakchirurgie van het Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam. De opleidingen tot gespecialiseerd fysiotherapeut en manueel therapeut volgde ik in de Verenigde Staten. Sinds 2012 sta ik eveneens geregistreerd als Golf-Physio Trainer®.

Promotie

Aanvankelijk was ik intensief betrokken bij het onderwijs aan tandheelkunde studenten en werkzaam op de ACTA poli bij patiëntenzorg. Een groot aantal publicaties volgden in die jaren. In 1996 promoveerde ik op het proefschrift: “Craniomandibular Border Characteristics and Orofacial Pain” aan de Universiteit van Amsterdam

Pionier

Mijn benoeming als fysiotherapeut aan een tandheelkunde faculteit was uniek voor Nederland, maar ook voor Europa.

Samenwerking VUMC

In 1982 werd ik eveneens betrokken bij de grote maandelijkse kaakgewrichtspreekuren op de afdeling voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC); tot op heden ben ik actief bij deze spreekuren betrokken.

Video van de praktijk