Voor patiënten

Wisselende of aanhoudende hoofdpijn

Het is niet goed bekend maar spierspanninghoofdpijnen kunnen wel degelijk het gevolg zijn van klem- en knarsgedrag.

Lokale of uitstralende nekklachten

Klachten aan de nek en de rug komen veel voor. Voor gemiddeld 40% van de werkende populatie zijn deze klachten de belangrijkste reden voor arbeidsverzuim.

Slechte en pijnlijke kaakfuncties

Een plotseling onstane mondopeningsbeperking of pijn bij gapen en kauwen wijst op een aandoening van het kaakstelsel.

Onbegrepen oorpijn

Oorpijnklachten komen veel voor. Bij kinderen komt oorpijn veel voor en wordt wel otitis media ofwel middenoor ontsteking genoemd.

Zeurende gelaatspijnen

Er kunnen vele redenen zijn waarom het gelaat pijnlijk is. Verschillende specialismen als de KNO-arts, de neuroloog, de kaakchirurg en de gespecialiseerd fysiotherapeut houden zich intensief bezig met de behandeling van deze pijnklachten.

Waar komt mijn klacht vandaan?

Door middel van de zelftest is het mogelijk voor mij om een analyse te maken van uw klachten.

Hoe helpen wij u?

Patiënten kunnen tegenwoordig zonder verwijzing de fysiotherapeut bezoeken. Het wordt echter op prijs gesteld wanneer de patiënt met een gerichte vraagstelling van de arts, tandarts of fysiotherapeut komt. Tevens kan bestaande medische informatie worden opgevraagd zoals: röntgenfoto’s e.d. Op deze wijze kan niet alleen een optimaal patiëntendossier worden bijgehouden, maar is ook direct overleg mogelijk bij spoedeisende hulp. Na iedere intake en onderzoek volgt een verslag aan de verwijzer met daarin de werkdiagnose en het behandelplan vermeld.

Indicaties voor verwijzing

• Algemene hoofdpijn-, nek- en kaakgewrichtsklachten
• Post-operatieve revalidatie na ortho-gnathische chirurgie
• Post-operatieve revalidatie na traumata hoofd-, hals- en nekgebied
• Post-operatieve revalidatie na oncologische chirurgie
• Beoordeling slaapapneu, tinnitus, duizeligheid, etc.

pexels-photo-Payment

Transparante tarieven

U ontvangt een officiële nota na afloop van ieder consult of behandeling. Alle betalingen vinden plaats à contant; er is ook een mogelijkheid om te pinnen. De nota dient u zelf bij uw verzekeraar in te dienen.

Wisselende of aanhoudende hoofdpijn?

Een benadering van uw hoofdpijn die resultaat oplevert

Het is niet goed bekend maar spierspanninghoofdpijnen kunnen wel degelijk het gevolg zijn van klem- en knarsgedrag. Deze hoofdpijnvorm treft gemiddeld 80% van de gezonde bevolking in mildere of meer ernstige vorm tijdens het leven. De meesten van hen kunnen hun dagelijkse activiteiten gewoon voortzetten in tegenstelling tot degenen die vaathoofdpijnen als migraine meemaken; deze vorm van hoofdpijn wordt als een neurologische stoornis gezien.

Young businesswoman sitting at table in front of laptop while closing eyes tight and holding hand on forehead. Front view with big window and blurry green view outside in background.
Enkele symptomen van spierspanningshoofdpijn
 • ‘bandgevoel’ rondom het hoofd
 • zeurende hoofdpijn
 • ‘druk’ achter de ogen
 • pijn in het gelaat
 • pijn en vermoeidheid in de kauwspieren bij hard en taai voedsel
Enkele symptomen van migraine
 • een neurologische stoornis die het meest bij vrouwen voorkomt
 • misselijkheid en overgeven is kenmerkend voor deze hoofdpijn
 • pijn wordt meestal aan één zijde van het hoofd waargenomen en is bonkend van aard
 • overgevoeligheid voor licht en geluid
Gericht onderzoeken en resultaatgericht behandelen
 • de functie van het kauwstelsel
 • het functioneren van de nek
 • de vermindering van stressfactoren
 • pijnbeheersing door gerichte medicatie
Wilt u een afspraak plannen voor uw hoofdklachten?
Nekklachten

Lokale of uitstralende nekklachten?

Oplossing voor uw nekklachten

Klachten aan de nek en de rug komen veel voor. Voor gemiddeld 40% van de werkende populatie zijn deze klachten de belangrijkste reden voor arbeidsverzuim. Tijdens de arbeid, maar ook tijdens sport en hobby’s kunnen de rug en de nek overbelast raken. Aanpassingen in de belasting en de belastbaarheid kunnen de klachten niet altijd verhelpen. Ondanks herhaalde behandelingen blijven goede resultaten vaak uit.

Minder bekend

Het is minder bekend dat nekklachten ook veroorzaakt of onderhouden kunnen worden door aanhoudende overbelasting van het kauwstelsel. Dus wanneer je de kaken regelmatig opeen klemt of tandenknarst dan worden ook spieren in de hals en de nek onnodig belast. Naast een gericht hals- en nekonderzoek moet daarom ook het kauwstelsel op haar functie worden onderzocht.

Aanvullende diagnostiek

Wanneer het klinisch onderzoek verdere vragen oproept dan is het mogelijk dat om nadere diagnostiek gevraagd zal worden. In overleg met de verwijzend arts of tandarts kan een MRI, een röntgenonderzoek, ECHO, of ander specialistisch onderzoek worden aangevraagd.

Resultaatgerichte behandeling die uw nekproblemen oplossen

Naast een fysiotherapeutische behandeling kan ook een specifieke manueeltherapeutische behandeling worden uitgevoerd. In veel gevallen vindt er een geïntegreerde behandeling van het kauwstelsel en de hals- en de nek plaats.

Wilt u een afspraak plannen voor nekklachten?

Slechte en pijnlijke kaakfuncties?

Binnen het kaakstelsel

De kaakgewrichten vormen de verbinding tussen de onderkaak en de schedel. Je kunt zeggen dat beide kaakgewrichten samen één functioneel gewricht vormen. De fijne sturing van de kauw- en slikspieren roept altijd in beide kaakgewrichten een beweging op. De grote beweeglijkheid van de kaakgewrichten maakt fijne motoriek zoals spraak, zingen en slikken mogelijk.

kaakspierklachten
Belangrijke Symptomen
 • beperkte en/of pijnlijke mondopeningkaakgewrichtsklachten
 • knappen en/of blokkeren van de kaakgewrichten
 • de beet tussen de tanden en kiezen is gewijzigd
 • pijn en spanningen in het gelaat en aan het voorhoofd
 • dagelijkse hoofdpijnen aan de slapen
 • pijnen die tijdens de maaltijd of lang spreken erger worden
 • nek- en halspijnen
 • Gerichte behandeling
 • opheffing van de gewrichtsblokkade
 • herstel van de gewrichtsbeweeglijkheid
 • pijnvermindering door ontlastende oefeningen
 • stabiliserende oefeningen bij kaakluxaties
 • occlusale beetplaat of splint door de tandarts vervaardigd.
 • Stoornissen, symptomen en behandeling
 • Eén functioneel gewricht
Knappend kaakgewricht

In ieder kaakgewricht zit een kraakbeenschijfje (discus) tussen de kaakkop en de gewrichtskom, zoals een meniscus in het kaakgewricht. De discus in het kaakgewricht kan door verschillende omstandigheden verplaatst raken. Tijdens kauwen, gapen en spreken kan er dan een hoorbare knap optreden. In ongeveer 65% van een gezonde bevolking komt een knappend kaakgewricht voor. Doorgaans vormt dit geen aanleiding voor nader onderzoek of behandeling. Wanneer er echter pijnlijke blokkades optreden dan is het wel verstandig direct contact met de praktijk op te nemen. De mondopening raakt onmiddellijk beperkt en wordt de pijn vaak als oorpijn aangegeven. De kaak kan echter ook ‘uit de kom schieten’. De mond blijft dan op een zeer pijnlijke manier open staan. De kaakkop dient nu zo snel mogelijk weer in de kom gezet te worden; dit heet reponeren.

Pijnlijk kaakgewricht

Net als in andere gewrichten kan het kaakgewricht ontstoken raken. Omdat er geen bacteriën bij deze ontsteking betrokken zijn noemen we dit een steriele ontsteking. Ongevallen waarbij de kaak betrokken is kunnen de aanleiding vormen voor een dergelijke ontsteking. Door zwelling in het kaakgewricht passen de tanden en de kiezen vaak enige tijd niet op elkaar. Bij kaakbreuken treedt ditzelfde fenomeen op. Ook kan in het kaakgewricht slijtage of artrose optreden.

Wilt u een afspraak maken voor uw kaakklachten?
Oorpijn

Onbegrepen oorpijn?


Oorpijnklachten komen veel voor. Bij kinderen komt oorpijn veel voor en wordt wel otitis media ofwel middenoor ontsteking genoemd. De pijn is meestal constant van aard. De behandeling van deze klachten ligt bij de huisarts of de KNO-arts.

Oorpijn door een kaakklacht?

Oorpijn kan zich ook zonder een ontsteking van het middenoor of de gehoorgang voordoen. De oorzaak van deze pijn kan echter ook voortkomen uit het aangrenzende kaakgewricht. Door gemeenschappelijke zenuwen kan een kaakgewrichtspijn als oorpijn worden waargenomen. Deze pijn zal toenemen bij belasting van het kauwstelsel zoals bij kauwen, afbijten en gapen. Zonder belasting zal deze pijn doorgaans weer afnemen. In deze praktijk zal een gericht onderzoek meer duidelijkheid geven over de betrokkenheid van het kaakgewricht en de kauwspieren.

Andere klachten in en om het oor

Tinnitus

Er zijn ook symptomen zoals suizen, fluiten, brommen of rinkelen die in het oor of in het hoofd worden waargenomen. Deze symptomen worden ook wel onder de term tinnitus beschreven. De oorzaak is tot op heden onbekend. Stressfactoren lijken wel een prominente rol te spelen in het ontstaan of het onderhouden van de klachten. De intensiteit van tinnitus kan in sommige gevallen gunstig worden beïnvloed door het gericht behandelen van het kauwstelsel en de nek.

Duizeligheid

Het evenwichtsorgaan bevindt zich in het middenoor. Verstoringen in de balans, duizeligheid en misselijkheid kunnen hun oorsprong hebben in een verstoord evenwichtsorgaan. Het gericht onderzoeken van het evenwichtsorgaan wordt in het totale onderzoek opgenomen. Tevens dient er een uitgebreid onderzoek plaats te vinden naar de functie van de nek en haar grote bloedvaten.

Wilt u een afspraak maken voor uw oorklachten?

Zeurende gelaatspijnen?

Er kunnen vele redenen zijn waarom het gelaat pijnlijk is. Verschillende specialismen als de KNO-arts, de neuroloog, de kaakchirurg en de gespecialiseerd fysiotherapeut houden zich intensief bezig met de behandeling van deze pijnklachten. De pijn kan een locale oorsprong hebben, maar ook op enige afstand worden opgeroepen. Met name dit laatste type pijnklacht verlangt een grote kennis en ervaring van de behandelaar. Zo kunnen niet alleen tand- en kiesklachten een oorzaak zijn voor deze uitstralende pijnen, maar ook de kauwspieren, het kaakgewricht en verschillende structuren in de hals en de nek.

Gelaatspijn
Oppervlakkige gelaatspijn?

Een aangezichtspijn of trigeminus neuralgie is een aandoening die spontane uitbarstingen van pijn kent. De lichtste aanraking kan een ongewoon sterke pijn oproepen aan de huid en de oppervlakkige structuren. Deze pijn wordt doorgaans medicamenteus behandeld en in enkele gevallen een chirurgische oplossing kent.

Diepe pijn

Een meer zeurende en dieper waargenomen pijn wordt meestal aan de spieren toegeschreven. Specifieke spiertesten kunnen meer duidelijkheid geven over de oorsprong van deze pijn.

Wilt u een afspraak maken voor uw gelaatspijn?

Verrichtingen
(Ingaande 1-1-2023)


Screening / intake, uitgebreid functieonderzoek en verslaglegging
(30 minuten) € 85,00
Fysiotherapie zitting
(15-20 minuten) € 55,00
Manuele therapie
(30 minuten) € 85,00

‘Second opinion’ beoordelingen zijn volgens een uurtarief van € 155,00
Rapportage aan letselschade instanties
€ 140,00

Nota


U ontvangt een officiële nota na afloop van ieder consult of behandeling. Alle betalingen vinden plaats à contant; er is ook een mogelijkheid om te pinnen. De nota dient u zelf bij uw verzekeraar in te dienen.

Vergoeding


Om u een volledig onafhankelijke zorg te kunnen leveren zijn geen directe contracten met zorgverzekeraars afgesloten. We raden patiënten aan een restitutie polis met de zorgverzekeraar af te sluiten. Deze polis biedt u vrije keuze van zorgverlener en beperkt zich niet tot de keuze (natura polis) van de zorgverzekeraar.

Heeft u hulp nodig van Dr. Jules Hesse? Maak dan snel een afspraak.