Over ons

De Praktijk


Praktijk voor Hoofdpijn-, Nek- en Kaakgewrichtsklachten.
De praktijk voor Hoofdpijn-, Nek- en Kaakgewrichtsklachten is een dagbehandelcentrum voor gespecialiseerde fysiotherapie en manuele therapie.

Eerste zorgcentrum

De praktijk voor Hoofdpijn-, Nek- en Kaakgewrichtsklachten is in 1982 opgericht door dr. Hesse. Deze praktijk was het eerste Zorgcentrum in Nederland, maar ook in Europa voor specialistische hulp aan patiënten met pijn en functiestoornissen in het hoofd-, hals- en nekgebied.

Fysiomed-Banner
Blackmagic-Production-Camera-4K_2016-06-11_1458_C0022_000048
Ruim 35 jaar ervaring

In de afgelopen 35 jaren is een groot netwerk ontstaan van samenwerkende specialismen zoals kaakchirurgen, KNO-artsen, neurologen, orthopeden, orthodontisten en gespecialiseerde tandartsen (gnathologen). Huisartsen en de tandartsen behoren ook tot de vaste groep verwijzers. Een groot deel van de pijnklachten zoals bij kaakblokkades en -luxaties verdienen acute zorg. Omdat lange wachttijden een aanzienlijke vertraging in het herstel of zelfs permanente klachten kunnen veroorzaken is vlotte en adequate zorg noodzakelijk.

Geen wachtlijsten, vlotte hulp

Er zijn geen wachtlijsten en kunt u dus snel worden geholpen. De behandelingen vinden plaats in Amsterdam in het Sport Medisch Centrum Fysiomed en op de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Medisch Centrum Slotervaart en in het Zaans Medisch Centrum.

dsc_8009-sm
pexels-photo-164531
Samenwerking

Ons centrum onderhoudt intensieve contacten met de meeste ziekenhuizen en Centra voor Bijzondere Tandheelkunde in de regio groot Amsterdam en de Randstad. Sinds 1982 is dr. Hesse nauw betrokken bij de multi-disciplinaire spreekuren voor kaakgewrichtsklachten van het VUMC en het AMC.

Wilt u een afspraak inplannen bij één van de praktijken?

Dr. Jules Hesse

Opleiding en Ervaring

In 1982 rondde Jules Hesse zijn opleiding fysiotherapie in Amsterdam af met de cum laude scriptie “ Het disfunctie syndroom van het kauwstelsel”. Van 1982 tot 2000 was hij staflid aan de Subfaculteit Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam; tegenwoordig ACTA genaamd. In 1997 werd dr. Hesse ook staflid van de afdeling Kaakchirurgie van het Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam. De opleidingen tot gespecialiseerd fysiotherapeut en manueel therapeut volgde hij in de Verenigde Staten. Sinds 2012 staat hij eveneens geregistreerd als Golf-Physio Trainer® en vervult hij de rol van Hoofd Medische Zaken bij het Sport Medisch Centrum Fysiomed.

Promotie

Aanvankelijk was hij intensief betrokken bij het onderwijs aan tandheelkunde studenten en werkzaam op de ACTA poli bij patiëntenzorg. Een groot aantal publicaties volgden in die jaren.

In 1996 promoveerde Jules Hesse op het proefschrift: “Craniomandibular Border Characteristics and Orofacial Pain” aan de Universiteit van Amsterdam

Pionier

Zijn benoeming als fysiotherapeut aan een tandheelkunde faculteit was uniek voor Nederland, maar ook voor Europa. Dr. Hesse is met recht een pionier op het terrein van de fysiotherapie en het werkterrein van hoofdpijn-, nek- en kaakgewrichtsklachten.

Samenwerking VUMC

In 1982 werd hij eveneens betrokken bij de grote maandelijkse kaakgewrichtspreekuren op de afdeling voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUMC); tot op heden is dr. Hesse actief bij deze spreekuren betrokken.

dsc_7928-sm

BiomecModels

Uniek dento-orthopedisch instructiemodel

In 1985 ontwierp dr. Hesse een uniek dento-orthopedisch instructiemodel. Dit hoogwaardige en technisch vernuftige model stelt de clinicus in staat patiënten op een heldere en eenvoudige wijze complexe situaties in het hoofd- en halsgebied uit te leggen.

Het model is in de loop der jaren technisch verbeterd en van enige extra functies voorzien. Zo kunnen orthodontisten, kaakchirurgen, tandarts-gnathologen, tandarts-implantologen en orofaciaal-fysiotherapeuten diagnostiek en behandelplanning eenvoudig toelichten.