[pillar_hero layout=”intro-social” slider_height=”height-50″ image=”2438″ button_text=”Voor patiënten”]

Meekijkdagen tandartsen

[/pillar_hero]

Meekijk dagen tandartsen


Voor veel tandartsen en mondhygiënisten is de relatie tussen hoofdpijn en overbelasting van het kauwstelsel nog altijd een onderbelicht gebied. Maar we zien dagelijks dat er bij veel patiënten sprake is van hoofdpijn en kaakgewrichtklachten. Hoe kunnen we dit in het belang van de patiënt zo goed mogelijk oplossen en behandelen?


Inventarisatie van klachten


Als tandarts en mondhygiënist speelt u een belangrijke rol bij de behandeling van hoofdpijn. U wordt veel geconfronteerd met deze klachten en waarom zouden we dan niet goed kunnen samenwerken voor het oplossen van deze veel voorkomende klachten?


Uitnodiging tot meekijk dagen


In het belang van de patiënt nodigen wij u als tandarts en mondhygiëniste uit om inzage te krijgen in de behandeling van hoofdpijn en kaakgewrichtklachten. Wij laten u zien hoe u preventief kaakgewrichtsklachten kan inventariseren en hoe er een functieonderzoek van het kauwstelsel kan plaatsvinden.

De tandarts en de mondhygiënist zijn de aangewezen personen om alert te zijn op deze pijnklachten. Als tandarts heeft u een vaste patiënten populatie die regelmatig voor controles en behandeling komt. Tijdens het bezoek kan er in het belang van de patiënt  gevraagd worden of er mogelijk klachten zijn rond het kauwstelsel en gewezen worden op de mogelijkheid van preventief onderzoek. Uit ervaring weten we dat de patiënt een dergelijk  zeker op prijs stelt.


Aanmelden meekijk dagen


Regelmatig stellen wij onze praktijk open om mee te kijken in onze praktijk naar de behandeling van hoofdpijn- en kaakgewrichtklachten. Ook laten wij u zien hoe specifieke klachten van het kauwstelsel, hoofdpijn en nekklachten op een eenvoudige en vlotte wijze aan de patiënt verduidelijkt worden middels het tandheelkundige en orthopedisch instructiemodel van Biomecmodels.

U bent van harte welkom.